ยินดีต้อนรับสู่ www.watthaibodhi.com ดำเนินงานก่อสร้าง โดย พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาส - พระครูวินัยธรประพนธ์ เตชวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส - รศ.ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) รองประธานอำนวยการมูลนิธิ+ไวยาวัจกร+ประธานกรรมการวัดไทยโพธิวิหาร และคณะธรรมหรรษาจาริกแสวงบุญ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทย **ขออนุโมทนาบุญ..ขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!
สำนักงานใหญ่
Head Office
free counters
พระมหาปิยะณัฐ (พระมหาอาทิตย์) กิตฺติโสภโณ ประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร ในฐานะเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร 
ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล ประธานอำนวยการมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย ประธานอุปถัมภ์สร้างวัดไทยโพธิวิหาร
มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลตามกฎหมายอินเดีย เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการของอินเดีย
โดยอนุวัติให้เป็นไปตามหลักสากลนิยมของวัดไทยในอินเดียให้นิยามความหมายองค์กรการกุศล
" Ttust : หมายความว่า มูลนิธิ ในลักษณะคล้ายกิจการมูลนิธิในไทย " Update9  กันายน  2564
โดย คณะกรรมการจัดทำควบคุมดูแลเว็บไซต์เพจเฟซบุ๊กไลน์แอปพลิเคชั่นวัดไทยโพธิวิหาร (วพฟล.)
งานบุญประจำปี
ทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี
ชำระหนี้ค่าที่ดินสร้างวัดไทยโพธิวิหาร
สร้างศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย 3 ชั้น
ศาลาบำเพ็ญกุศล-โรงครัวโรงทาน-สำนักงานวัด-อาคารที่พักสงฆ์

    วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน  12
 
Update : รายชื่อเจ้าภาพทอดกฐินได้ที่ : เฟซบุ๊ก : วัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย
เพจ : วัดไทยโพธิวิหาร Wat Thai Bodhi Vihara India   หรือ  คลิกที่นี่

      

      
วัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย : มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร
ร่วมสร้างวัดไทย ของคนไทย เพื่อคนไทย โดยคนไทย ธรรมหรรษาทัวร์อุปถัมภ์

     วัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของอินเดีย เป็นองค์กรการกุศลในนาม "มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara Trust)" เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2557 ขณะนี้ ทางวัดได้ซื้อที่ดิน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ปัจจุบันมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหารมีสำนักปฏิบัติธรรมสาขาในเครือข่าย 2 สำนักสาขา คือ :-

        1. สำนักงานใหญ่มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Head Office of Wat Thai Bodhivihara) เป็นที่ตั้งของ "วัดไทยโพธิวิหาร" ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านสักวาระ ตำบลพุทธคยา อำเภอเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย บนที่ดินใหม่ติดถนนใหญ่ 6 ช่องจราจร อยู่ห่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประมาณ 4 โกลิเมตร แลอยู่ห่างจากสนามบินพาณิชย์ขนาดไหญ่  (สนามบินเก่าที่กำลังก่อสร้างปรับปรุงใหม่จะเปิดใช้ในเวลาไม่นานนี้) ประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งสนามบินนานาชาติคยาในปัจจุบันนี้ใช้พื้นที่ของทหารชั่วคราวไปก่อนจนกว่าสนามบินพาณิชย์จะสร้างแล้วเสร็จ ปัจจุบันมี (1) พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ (พระอาจารย์มหาอาทิตย์) เป็นเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ (2) พระอาจารย์กิตติพงษ์  จิตฺตคุตฺโต เป็นรองเจ้าอาวาส (3) พระอาจารย์อภิราม (ภันเตกตัญญู) สุริยปญฺโญ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ฝ่ายบริหารและวิชาการ) (4)  พระครูวินัยธรประพนธ์  เตชวโร (พระอาจารย์อ้น)  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ฝ่ายวิปัสสนาและวิเทศสัมพันธ์) (5) พระครูสังฆรักษ์ประพนธ์  ถิรธมฺโม เป็นเลขานุการวัดไทยโพธิวิหาร  (6) พระครูใบฎีกาสุรกาญ  ปญฺญาวโร  หัวหน้ากองงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ (7) พระอาจารย์สงกรานต์  วิสุทฺโธ หัวหน้ากองงานสาธารณูปการ (8) พระอาจารย์พิสิษฐ์  จรณธมฺโม  หัวหน้ากองงานศึกษาปฏิบัติธรรมและสังคมสงเคราะห์ และคณะพระสงฆ์รูปอื่นๆ ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) คณะสงฆ์ไทยเดินทางกลับประเทศไทย มีพระภิกษุสงฆ์ชาวอินเดีย คือ พระอาจารย์อภิราม (ภันเตกตัญญู) สุริยปญฺโญ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส และสามเณรในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ WTB+ITT+MSHE ประจำอยู่สำนักงานวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย

     2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอินเดีย-ไทย (India-Thai International Meditation Centre Trust : ITT) อยู่ห่างจากต้นพระศรีโพธิ์ ประมาณ 800 เมตร อาคาร 4 ชั้น เป็นสถานที่รับรองคณะสงฆ์ที่ไปจำพรรษา และที่ไปเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์แดนพุทธภูมิกับคณะสงฆ์ไทยตามสายงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และคณะสงฆ์ไทยที่จัดโครงการธรรมยาตราธุดงควัตรในแดนพุทธภูมิ รวมถึงพระภิกษุสงฆ์สามเณร สมณะชีพราหมณ์
                  
       วัดไทยโพธิวิหาร อยู่ภายใต้ในสังกัด มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Under Wat Thai Bodhivihara Trust)  โดยมี พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ ประธานอำนวยการมูลนิธิ ในฐานะเจ้าอาวาสโดยตำแหน่ง พระอาจารย์กิตติพงษ์  จิตฺตคุตฺโต รองประธานอำนวยการมูลนิธิ ในฐานะรองเจ้าอาวาสโดยตำแหน่ง ตามตราสารข้อบังคับระเบียบมูลนิธินิติบุคคลตามกฎหมายของอินเดีย         ***คลิกที่นี่ 2561-2565     
www.dhammahansa.com            www.btc2555.com                www.dhttv.com

www.dhammahansatour.com          www.watthaibodhi.com         www.iindiathai.com

www.watthaibodhivihara.com         www.watthaiindia.com       www.indiathaicenter.com                

                                     
                    
รายงาน
ประกอบภาพ
จากอดีต
ถึงปัจจุบัน
ทัวร์แสวงบุญ
แดนพุทธภูมิ
(ธรรมหรรษา
ทัวร์อุปถัมภ์)
กิจกรรม
โครงการ
ประจำปี
ภาพถ่ายทางอากาศ วัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา : มีนาคม 2563/2020

23 มีนาคม 2020/2563 : รัฐบาลอินเดีย ประกาศปิดเมืองสถานการณ์โควิด-19 งานก่อสร้างหยุดชั่วคราว
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและอุปถัมภ์ สร้างวัดไพธิวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธคยา อินเดีย  "..นมัสเต..นมัสการ.."
มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย : ในเครือ WTB
India-Thai International Meditation Centre Trust (ITT) : WTB Group
ภารกิจหลัก : ส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม เน้นด้านการฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากร
ณ แดนพุทธภูมิ การศึกษาวิจัยพัฒนาศาสนาและกฎหมาย และการศึกษาสงเคราะห์-สังคมสงเคราะห์
มีวัตถุประสงค์ก่อสร้าง แต่ไม่เน้นกิจกรรมก่อสร้าง จึงไม่บอกบุญทอดกฐิน-ผ้าป่า-หรืออื่นๆ
เน้นฝึกการอบรมวิปัสสนาและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา และกฎแห่งกรรม กฎหมาย
สร้างคนให้ปัญญาบารมี มีความรู้-เข้าใจ-เข้าถึงโลกุตตรธรรม อุปถัมภ์โดยบริษัทในเครือธรรมหรรษา
บริหารงาน โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล  และคณะกรรมการมูลนิธิ - คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันพฤหัสที่ 9 เดือน 9 กันยายน พุทธศักราช 2564 (รวม 9 ครั้ง)
คณะสงฆ์วัดไทยโพธิวิหาร จัดพิธีสวดพุทธาภิเษก กรณีพิเศษ ! วันที่ 9 เดือน 9
ถ่ายทอดสดทางรายการวิทยุ "ธรรมหรรษา วัดไทยโพธิวิหาร" และ เพจ : วัดไทยโพธิวิหาร Wat Thai Bodhi Vihara
            จบที่ 1  :  บทบารมี 30 ทัศ" อัญเชิญบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ (คาถาเมตตามหานิยม)
            จบที่ 2  :  บทอินทรวิเชียร (คาถาป้องกันโรคาพยาธิ ภยันตรายทั้งปวง     จงอันตราธานหายไป)
            จบที่ 3  :  บทปัฐยาวัตร (คาถามหาชัยมงคล ดลบันดาลประทานพรให้ชนะศัตรูหมู่มารเวรภัยสรรพสิ่งทั้งปวง)
            จบที่ 4  :  บทเมตตาพรหมวิหารคาถา (เมตตา/กรุณา/มุทิตา/อุเบกขา รวมคาถาเมตตามหานิยม)

สำนักสาขา
เครือข่ายผู้อุปถัมภ์
นมัสเต.. นมัสการ.. องค์กรการกุศลในเครือวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย มี 2 มูลนิธิ คือ (1) มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (WTB) พุทธคยา (2) มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT) พุทธคยา อินเดีย
พิธีทอดผ้าป่า-ทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายคณะสงฆ์วัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย  "..นมัสเต..นมัสการ.." โดย คณะกรรมการดำเนินงานทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี วัดไทยโพธิวิหาร
พระครูวินัยธรประพนธ์  เตชวโร (พระอาจารย์อ้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร (WTB)
อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา สำนักฝึกอบรมวิปัสสนาและธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ (สวธ.) WTB-ITT
ตรวจดูงานก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย 3 ชั้น " พุทธบูชาธรรมหรรษาสามัคคี "  

พระมหารังสรรค์  ธมฺมรโส  วัดโพธิ์บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผู้อุปถัมภ์วัด WTB นำพาคณะทำบุญทอดผ้าป่าสร้างวัด : 2 ธ.ค. 2562
พระมหาศุภวัฒน์  สุภทฺโท  วัดเขาวัง จ.ราชบุรี : กรรมการมูลนิธิ-คณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างฯ
ผู้อุปถัมภ์วัดไทยโพธิวิหาร นำคณะไปแสวงบุญแดนพุทธภูมิ+ทำบุญทอดผ้าป่าร่วมสร้างวัดทุกปี
วันเสาร์/อาทิตย์/วันพระ (ในพรรษา) : วันพุธ 14 กันยายน 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 รวมจัดพิธีสวดพุทธาภิเษกไปแล้ว 9 ครั้ง
ถ่ายทอดสดทางรายการวิทยุ "ธรรมหรรษาวัดไทยโพธิวิหาร" และเพจ : วัดไทยโพธิวิหาร Wat Thai Bodhi Vihara  พิเศษ !
พระครูโกศลพัฒนากร (หลวงพ่อน้อย) เจ้าอาวาสวัดโสธรนิมิตต์ จ.สมุทรปราการ 
ผู้อุปถัมภ์วัดไทยโพธิวิหาร นำคณะไปแสวงบุญแดนพุทธภูมิ+ประธานทอดกฐิน : 2560/2562
พร้อมคณะศิษย์ประกอบด้วย คุณวิภาภรณ์ โอฬารกิตตุกุล - คุณนพพร แซ่อึ้ง  (เจ๊เอ็ง) เป็นต้น
คณะญาติธรรมจากออสเตรเลีย นำโดย คุณกาญจนา (ต้อย)-คุณสันติ ปั้นหย่ง และคณะออสเตรเลีย
ผู้อุปถัมภ์วัดไทยโพธิวิหาร นำคณะไปแสวงบุญแดนพุทธภูมิ+ประธานร่วมทอดกฐิน 18112561-2018
เจ้าภาพทอดกฐิน และเจ้าภาพสร้างศาลาอเนกประสงค์ทรงไทย 1 ห้องพักสงฆ์ : สาธุ อนุโมทามิ !

พีธีแห่ผ้ากฐินทาน : พระครูโกศลพัฒนากร (หลวงพ่อน้อย) เจ้าอาวาสวัดโสธรนิมิตต์-คณะเจ้าภาพ 
คุณวิภาภรณ์ โอฬารกิตติกุล-คุณอารียา ขจรธานีนนท์-คุณฉลวย ผู้แทนเจ๊เอ็ง-คณะธรรมหรรษาทัวร์
4/11/62 : พิธีทอดกฐิน-ยกเสาเอกศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย  "พุทธบูชาธรรมหรรษาสามัคคี"
ทำบุญแล้วทำทาน : แจกทานแก่คนท้องถิ่นอินเดียผู้มีรายได้น้อย ณ วัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา

2557-2565 : จากอดีต-จนถึงปัจจุบัน
วัดไทยโพธิวิหาร  พุทธคยา  อินเดีย

4/11/62 : พิธีทอดกฐิน-ยกเสาเอกศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย  "พุทธบูชาธรรมหรรษาสามัคคี"
พิธีทอดกฐิน ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ - พิธีสังฆกรรมกรานกฐิน+ยกเสาเอก ณ วัดไทยโพธิวิหาร

ในนาม "คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัด คณะกรรมการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร
คณะผู้อุปถัมภ์วัด คณะอุบาสก-อุบาสิกา" ขออนุโมทนาบุญ/ขอบคุณ..ทุกท่านที่มาเยี่ยมชม..!
สำนักงานใหญ่ : มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT)
องค์กรการกุศลในเครือวัดไทยโพธิวิหาร เน้นให้ความรู้และฝึกอบรมวิปัสสนา -
ธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ - วิจัยพัฒนาศาสนาและกฎหมาย - สงคมสงเคราะห์
สำนักงานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (WTB) ชั่วคราว : สำนักปฏิบัติธรรมอินเดีย-ไทย (ITO)

สำนักงานใหญ่/ที่ตั้งถาวร : วัดไทยโพธิวิหาร หมู่บ้านสักกะวาระ พุทธคยา
งบประมาณ ซื้อที่ดิน 10 ล้านบาท (ยังมีหนี้ค้าง 20%) เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่
กำลังสร้างศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย 10 ล้านบาท (ยังขาดปัจจัยอีกมาก)
มีกิจกรรมทอดกฐิน-ทอดผ้าป่า-บอกบุญตามปกติทั่วไป..ทำบุญตามศรัทธา

29-30-31/07/2561 : ตรวจสอบที่ดิน+ทำสัญญาซื้อขาย+วางเงินมัดจำ+ดำเนินการก่อสร้าง 1/12/2561-ถึงปัจจุบัน
แนะนำหนังสือ : พุทธสถาน พุทธประวัติ พุทธกิจ (ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย)
เขียนจากประสบการณ์จริง โดย รศ.ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพุทธภูมิศึกษา
ธรรมวิทยากรแดนพุทธภูมิ 20 ปีขึ้นไป นำคณะทัวร์แสวงบุญสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง
เล่มละ 300.- บาท สมทบทุนสร้างวัดไทยโพธิวิหาร (แก้ไขปรับปรุงใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หลังงานกฐิน 2565) ** คลิกที่รูป/ที่นี่
สั่งจอง/ติดต่อสอบถาม : Mobile/Line ID : 0994396677, 0614026277, 0819944790 เพจวัดไทยโพธิวิหาร
คณะทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคี ประจำปี 2562 : 4/11/2562
พระครูโกศลพัฒนากร  (หลวงพ่อน้อย)  เจ้าอาวาสวัดโสธรนิมิตต์  ประธานฝ่ายสงฆ์
รศ.ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล  ประธานฝ่ายฆราวาส  : ต้นศรัทธาปีละ 1,000,000 บาท)


เจ้าภาพทอดกฐินประธานสายบุญ ประกอบด้วย : บริษัท สันติ จิวเวลรี่ แอนด์ เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
คุณวิภาภรณ์ โอฬารกิตติกุล-คุณอารียา ขจรธานีนนท์-คุณเบญญรัตน์ อติชาตนานนท์ และคณะเพื่อนญาติมิตร
ดำเนิงานโดย คณะกรรมการวัด-คณะกรรมการมูลนิธิ-คณะญาติธรรมสมาชิกธรรมหรรษาทัวร์ : สาธุ อนุโมทามิ !


พระครูอมรวชิรคุณ (ครูบาต้อย)  เจ้าอาวาสวัดอมฤต - เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
ผู้อุปถัมภ์วัด นำคณะไปแสวงบุญแดนพุทธภูมิ+ทำบุญทอดผ้าป่าร่วมสร้างวัดทุกปี (2552-ปัจจุบัน)
17-18/11/2561 : พิธีบวงสรวงเทพาอารักษ์-สวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร-ทอดกฐิน-วางศิลาฤกษ์สร้างศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย
โดย พระครูโกศลพัฒนากร (หลวงพ่อน้อย) เจ้าอาวาสวัดโสธรนิมิตต์ - พระมหาปิยะณัฐ เจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร - คณะกฐิน 2561
14/11/2561 : ปฐมฤกษ์  พิธีเจริญพระพุทธมนต์-สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดย คณะกัลยาณมิตร-คณะธรรมหรรษาทัวร์
งานบุญประจำปี
ทอดผ้าป่าพุทธบูชาสามัคคี เนื่องในวันวิสาขบูชา
ชำระหนี้ค่าที่ดินสร้างวัดไทยโพธิวิหาร
สร้างศาลาเอนกประสงค์ทรงไทย 3 ชั้น
ศาลาบำเพ็ญกุศล-โรงครัวโรงทาน-สำนักงานวัด-อาคารที่พักสงฆ์
    วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน  6 (วันวิสาขบูชา)
Update : รายชื่อเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯ ได้ที่ : เฟซบุ๊ก : วัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย
เพจ : วัดไทยโพธิวิหาร Wat Thai Bodhi Vihara India    หรือ  คลิกที่นี่